Congress President

Wei-Ming Chen
(Taiwan)

Congress Secretary General

Po-Kuei Wu
(Taiwan)

Local Organizing Committee

Chao-Ming Chen
(Taiwan)

Cheng-Fong Chen
(Taiwan)

Pai-Han Wang
(Taiwan)

Yu-Kuan Lin
(Taiwan)

Abigail Rivera Tud
(Philippines)

Kuan-Lin Chen
(Taiwan)